TámogatLak


"TámogatLak” - Roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzése program

A program célja:

A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott, a Budapest Esély Nonprofit Kft. által megvalósított program célja a roma származású, részben állami gondozásból kikerülő, részben hajléktalansággal, vagy egyéb, szociális hátrányaiknál fogva veszélyeztetett fiatalok számára olyan többlettámogatás biztosítása, amelynek segítségével javul foglalkoztathatóságuk, stabilizálódik lakhatásuk, nő a társadalmi integrációra való esélyük.

A programba bevont roma fiatalok (18–35 év) havi rendszeres megélhetési támogatásban részesülnek.

A támogatás feltételeként a bevontaknak a közösen kijelölt egyéni célok megvalósításán kell dolgozniuk. Céljaik elérésében képzések, tanácsadások és mentorok segítik őket.   

Partnerek:

Kerületi önkormányzatok csatlakoznak a programhoz, oly módon, hogy a közigazgatási területükön élő roma fiatalokat támogatják

Eddigi partnereink:

  •                Újpest Önkormányzata
  •                Terézvárosi Önkormányzat
  •                Ferencvárosi Önkormányzat
  •                XIII. kerületi Önkormányzat

Tevékenységek:

A programban résztvevő összesen 12 hónap időtartamban a következő támogató szolgáltatásokban részesül:

  • Egyéni mentorálás 12 hónapon át: a mentor a folyamat elején egyéni fejlesztési tervet készít a programban résztvevő fiatalra, majd segíti ennek megva-lósulását
  • Képzések, tanácsadások, melyek során a résztvevők komplex fejlesztő szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
  • Megélhetési támogatás: a programba vont fiatalok kisebb összegű megélhetési támogatást is kapnak.

Eredmények:

A kezdeti huszonöt főről, mára 60 főre emelkedett a támogatotti létszám.

Az eddigi programok keretein belül több mint 150 fiatalt vontunk be a programba, akik a kitűzött céljaikat sikeresen elérték.

Útjára indítottuk a TámogatLak Klubot, amit minden páros hónapban az https://eotvos10.hu/ -ben tartunk.

 
Pályázati felhívás 2024

Jelentkezési adatlap

Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat


TÁMOGATÓINK