Út a piaci munka világába


TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0003

Támogatási időszak: 2012. április 1. - 2014. március 31.
Támogatási összeg: 176 308 550 Ft
Projekt összköltsége: 186 052 550 Ft

Konzorciumvezető: Budapest Esély Nonprofit Kft.
(Támogatási összeg: 158 938 550 Ft
Önrész összege: 9 744 000 Ft)

Konzorciumi partner: Esély Labor Egyesület
(Támogatási összeg: 17 370 000 Ft)


A projekt célkitűzései

A projekt célja egy új, munkáltató-orientált foglalkoztatás-fejlesztő rendszer kidolgozása és "próba üzembe helyezése" az aktív korú, inaktív személyek nyílt munkaerő-piacra segítéséért. A sokszínű munkáltatói érdekek megjelenítéséhez és figyelembevételéhez a non-profit munkaerő kölcsönzés kidolgozása és a szolgáltatások következetes, módszertanilag kidolgozott innovációja ad alapot.

A projekt célterületei

A foglalkoztatás-fejlesztő projekt szolgáltatási rendszere három területet céloz meg.

Ezek egyike a bevont álláskeresők támogató felkészítése a nyílt munkaerő-piac különböző igényeinek való megfelelésre.

A másik célterület a piaci munkahelyek kiszolgálása számukra megfelelő munkaerővel, és ezáltal érdekeltté tétele a hosszú távú foglalkoztatásban. A munkáltatói igényekre adott rugalmas válaszokat az európai gyakorlatban már sok helyen bevált non-profit munkaerő kölcsönzés rendszere segíti.

A harmadik célterület a közfoglalkoztatás integráló funkciójának rendszerszintű fejlesztése, az Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ létrehozása.

 1. Bevont álláskeresők felkészítése

A munkaerő-piacon hátrányban lévők toborzása és kiválasztása során figyelembe vesszük az előzetesen begyűjtött munkáltatói igényeket is. A résztvevők a projekt ideje alatt személyes képességeikhez és igényeikhez, szükségleteikhez igazított munkaerő-piaci felkészítést, mentori támogatást, foglalkoztatásra felkészítő képzéseket, részben szakképzést, majd a munkahelyi beilleszkedést és a munkahely megtartását erősítő patrónusi támogatást kapnak.

 1. MUNKAPOCS Nonprofit Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Iroda

Célunk, hogy az általunk kölcsönzött személyek és a felfedett munkáltatói igények minél jobban megfeleljenek egymásnak. Ez adhat esélyt arra, hogy a munkavállalót a munkáltató hosszú távon foglalkoztassa. Ezért a potenciális munkáltatók már a toborzási kritériumrendszer meghatározásánál bekapcsolódhatnak a leendő munkaerő kiválasztásába. A munkáltatók egy része a kiválasztott munkaerőt támogatott kölcsönzés formájában foglalkoztathatja, így a próbaidőnek számító bevezető szakasz igen költségtakarékos a munkáltató számára. A hiányszakmában foglalkoztatók a projekt által finanszírozott célirányos képzésekben részt vevők köréből tudnak megfelelő munkaerőt választani.

A munkahelyek befogadóképességét tehát a munkaerő-kínálat előszűrése, kondicionálása, a munkaügyi adminisztráció részleges átvállalása, a beilleszkedést segítő patrónusi rendszer erősíti.

A 40 fő számára, a projekt keretében biztosított 9 hónapos foglalkoztatási időszak első szakaszában, a 3 hónapos támogatott foglalkoztatás alatt átvállaljuk a munkáltatótól a bérköltségek 100%-át; az ezt követő 3 hónapos, részben támogatott foglalkoztatás alatt átvállaljuk a bérköltségek 50%-át; ezt követően az utolsó 3 hónapban a bérköltséget a munkáltató állja teljes egészében, további szakmai, mentori és patrónusi támogatás mellett.

 1. Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ kialakítása

A Módszertani Munkacsoport tevékenységének átfogó célja egy, a közfoglalkoztatók és a döntéshozók számára elfogadott és megvalósítható, gyakorlat-orientált foglalkoztatás-fejlesztési modell kialakítása, amelyet a Módszertani Központ országos szinten képes terjeszteni és bővíteni a projekt befejezését követően is. Ennek érdekében a munkacsoport szakmai támogatásával módszertani füzetek készülnek, kialakításra kerül egy akkreditált közfoglalkoztatás-szervező képzési program, valamint helyzetfelmérő és értékelő kutatások valósulnak meg.

A Módszertani Munkacsoportot a fenti célok minél sikeresebb megvalósítása érdekében, az érintett minisztériumok munkatársai, tapasztalt kutatók és gyakorlati szakemberek köréből hozzuk létre.Eredmények

A projektbe bevon 61 fő munkaerő felkészítő programokban vett részt, melynek során személyre szabott foglalkoztatásra felkészítő programok, készségfejlesztő foglalkozások zajlottak. Konkrétan ez azt jelentette, hogy különböző tréningeket szerveztek a projekt lebonyolításában részt vevő szakemberek. Így:

 • Motivációs képzéshez jutott 60 fő, közülük 53 fő kapott tanúsítványt is erről.
 • Ugyancsak mind a 60 fő munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő képzésben részesült, s 48 fő tanúsítványhoz is jutott.
 • Az álláskeresési technikák képzésben 30 fő vett részt és 25 fő kapott erről tanúsítványt.

A nyílt munkaerő–piacra történő kilépés fontos előfeltétele volt a szakképesítés megszerzése. Ennek érdekében két OKJ-s szakmában történt képzés:

 • 20 fő járt élelmiszer és vegyi áru eladó (OKJ-313410100103102) – targoncavezetői jogosítvánnyal (OKJ-315820600103105) képzésre. Ebből sikeresen végzett: 19 fő (targoncavezetői engedélyt kapott: 20 fő).
 • 10 fő járt fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (OKJ-315211101003103) képzésre. Ebből sikeresen végzett: 9 fő.

A MUNKAKAPOCS Nonprofit Munkaerő Kölcsönző Iroda 15 lehetséges munkáltatóval vette fel a kapcsolatot a munkaerő kölcsönzés konkrét megvalósítása érdekében. Keretszerződés megkötésére 11 munkáltatóval került sor, végül is 8 munkáltató vette igénybe az Iroda szolgáltatását. A potenciális munkáltatóknál 143 állásinterjú lebonyolítására került sor (ez halmozott adat, mert volt olyan személy, aki több interjún is részt vett) a projektbe eredetileg bekerült 202 fő részvételével. A projektbe vont hátrányos helyzetű álláskeresők közül 33 főt sikerült kölcsönzéssel kihelyezni a nyílt munkaerőpiacra, akik közül 14 főt a munkáltatók továbbfoglalkoztattak a támogatási időszak lejárta után. A projekt segítségével, de nem az Irodán keresztül talált a nyílt munkaerő–piacon munkahelyet további 16 fő (3 fő hegesztő, 6 fő eladó és targoncavezető, 7 fő motivációs tréning). A projektből lemorzsolódott, kilépett 9 fő.

A Közfoglalkoztatási Módszertani Központ volt az Út a piaci munka világába projekt “agytrösztje”. A 2012 áprilisától 2014 júniusáig működő testület sokrétű feladatokat látott el:

 • Felügyelte, véleményezte és végül jóváhagyta a kutatások tematikáját, az alkalmazott kérdőíveket.
 • Meghatározta a konferenciák témáját, programját. A szakértői csoport tagjai maguk is részt vettek a konferenciákon a disszeminációs tevékenységben.
 • Nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerével biztosította a hazai és külföldi tanulmányutak magas szakmai színvonalát.
 • Meghatározta a három módszertani füzet, valamint a “Közfoglalkoztatási ismeretek” módszertani kézikönyv tematikáját, aktívan részt vett ezek tartalmi kialakításában és lektorálásában.
 • Kidolgozta a közfoglalkoztatás hatékonyságának mérésére alkalmas indikátorrendszert. Ezt az előző pontban említett módszertani füzetek közül a 2. számúban (Közfoglalkoztatás hatékonyan) tette közzé.
 • Kidolgozta a közfoglalkoztatás szervezők képzési tematikáját.

TÁMOGATÓINK