A Budapest Esély rövid bemutatása


A Budapest Esély rövid bemutatása


A Budapest Esély Nonprofit Kft.–t a Fővárosi Önkormányzat 1996–ban alapította, a hátrányokkal küzdő társadalmi csoportok munkaerő–piaci esélyeinek megerősítésére. A szervezet két fő szakterülete a foglalkoztatás–fejlesztés és, a társadalmi integráció érdekében, az esélyek megerősítése. 
Közszolgáltatás keretében a Budapest Esély tervezi, szervezi és koordinálja a Fővárosi Önkormányzat közfoglalkoztatási programjait és a nyílt munkaerőpiacra való visszatérést segítő fejlesztést. A közszolgáltatások az igénybe vevő álláskeresők számára ingyenesek, aktuális tartalmukról, igénybe vételük kereteiről itt olvashat, a foglalkoztatás–fejlesztési tevékenységünk egyéb aktuális részleteit a Foglalkoztatás–fejlesztés menüpont további almenüi tartalmazzák.
 
A speciális helyzetű csoportok társadalmi és munkaerő–piaci integrációját innovatív foglalkoztatási projektek is támogatják, amelyek hazai és uniós forrásokból finanszírozottak. A projektek az alacsony végzettségű és egyéb hátránnyal is küzdő (hajléktalan, roma, gyesről visszatérő stb.) álláskeresőknek szakma és munkatapasztalat megszerzését is lehetővé teszik. Legutóbbi és aktuális projektjeinkről a honlap Projektjeink menüpontjának almenüiben talál bővebb információkat.

A Budapest Esély 2017 tavasza óta fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatást is működtet. A szolgáltatás célja, hogy keresőtevékenység és fejlődés lehetőségét kínálja azok számára, akik egészségi állapotuknál vagy egyéb körülményeiknél fogva átmenetileg vagy tartósan a közfoglalkoztatásban sem tudnak részt venni. A fejlesztő foglalkoztatásban dolgozók napi 1–6 órában, a társaság cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó, egyszerű tevékenységeket végeznek, emellett, a reintegráció támogatása érdekében, egyéni és csoportos fejlesztésben vehetnek részt. A szolgáltatásról a Fejlesztő foglalkoztatás menüpontjának almenüiben talál bővebb információt.

A Budapest Esély részt vesz a foglalkoztatás fejlesztését, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (romák, autisták, hajléktalanok stb.) integrációját segítő szakmai hálózatok felállításában és munkájában, szakmai stratégiák kidolgozásában. Képviseli továbbá a Fővárost a foglalkoztatási és esélyegyenlőségi témájú hazai és nemzetközi szakmai hálózatokban, részt vesz a témához kötődő fővárosi projektek kidolgozásában és megvalósításában. E tevékenysége során koordinálja a Főváros helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítését és végrehajtását, e tevékenységéről az Esélyegyenlőség menüpont almenüiben talál információkat. A foglalkoztatás–fejlesztéshez és esélyegyenlőséghez kapcsolódóan a Társaság tanulmányokat, kiadványokat készít és jelentet meg (ezek a Letöltés menüben elérhetőek), illetve képzéseket dolgoz ki és szervez. Képzéseinkről a honlap Képzéseink menüpontjának almenüiben talál részletesebb információkat.

 


 

Short introduction of Budapest Esély

Budapest Esély Nonprofit Kft. established by Municipality of Budapest, in 1996, in order to strengthening the labor–market situation of disadvantage jobseekers of the capital. The two main fields of work of the organization are employment–developing and strengthening opportunities for the social inclusion.

Budapest Esély is planning and coordinating the public employment programs of the Mayor’s Office, herby order a job–possibility and supporting services for reintegration to the opened labor–market. (Further information in Hungarian: in “Foglalkoztatás fejlesztés” menu.)
Social inclusion and labor–market (re)integration of societal groups in special situation supported by innovative local and EU projects. These projects enable for Roma Gypsy, migrant, homeless, disabled (etc.) jobseekers and jobseekers with lower education to get a profession and some working experiences. (Further information in Hungarian: in “Projektjeink” menu.)

In Spring of 2017 Budapest Esély worked out a new social service: the developing employment. Developing employment service aimed offering paid activities and special help in developing for people who aren’t able to work on labor market, nor in public employment, because of their health or their other problems. Clients of developing employment service work 1 to 6 hours a day in different simple activities of the organization, moreover they can have resort to special supports for their reintegration to workplaces. (Further information in Hungarian: in “Fejlesztő foglalkoztatás” menu.)

The Budapest Esély, engages in setting up and running networks for social inclusion and employment–developing, and working out strategies and action plans on the field. Represents further the capital in different local and European partnerships for social inclusion and employment–developing, participates in team–work and projects of the networks. The Budapest Esély coordinates the implementation and developing of Budapest Capital’s local strategy on equal opportunity (further information on equal opportunity in “Esélyegyenlőség” menu, only in Hungarian). The Company publish employment–developing and equal opportunity related studies and leaflets (you can download them here and here), and work out and organize trainings on the field (further information on our training, in Hungarian, in “Képzéseink” menu).


TÁMOGATÓINK