Roma Net II.
URBACT Network: Roma–NeT II “A Roma lakosság társadalmi befogadása – kísérleti hálózat”

(azonosító: URBACT Network: Roma-NeT II)

Támogatási időszak (project periode): 2013.12.01 – 2015.03.31

Konzorciumvezető (leader): Fővárosi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek felsorolása (partners): Almeria, Bologna, Budapest: Fővárosi Önkormányzat / Budapest Esély Nonprofit Kft., Glasgow, Nagykálló , Torrent

Budapest Esély támogatásának összege forintban: 4.492.400.–

Projekt honlapjának linkje (further information): http://urbact.eu/roma–net-II


Projekt célja
A Roma–Net II az URBACT program része. Az URBACT olyan, tapasztalatcserét és tanulást támogató európai program, amely a fenntartható városfejlesztést segíti. A program képessé teszi a városokat arra, hogy a nagyobb városi kihívásokra közösen dolgozzanak ki megoldásokat, miközben megerősíti az egyre komplexebb társadalmi változásokkal szembesülő városok központi szerepét. Az URBACT segíti a városokat abban, hogy olyan új és fenntartható gyakorlati megoldásokat alakítsanak ki, amelyek integrálják a gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziót. Az URBACT lehetővé teszi a városok számára, hogy Európa-szerte megosszák a legjobb gyakorlati példákat és tapasztalatokat minden, várospolitikában érintett szakemberrel. Az URBACT 181 várost, 29 országot és 5.000 aktív résztvevőt jelent.
A Roma–Net II projekt célja a romák társadalmi befogadásának elősegítése, az ezért a célért dolgozó civil szervezetek és intézményi szereplők összefogásával és az érintett szereplők minél szélesebb körű bevonásával, már a tervezés folyamatától kezdve. A Fővárosi Önkormányzat vezető partnerségével futó URBACT II “Roma–Net II pilot delivery network” transznacionális partnerség célja a partnervárosok támogatása, olyan helyi akciótervek kidolgozásában és végrehajtásában, amelyek elősegítik a Roma közösségek társadalmi integrációját, a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés, integrált akciók, támogató–fejlesztő szolgáltatások által.

Tevékenységek

 • nemzetközi:
 • partnerség koordinációja
 • nemzetközi tapasztalatcsere a Roma–NeT I során már elkészült cselekvési tervről
 • előrehaladás felmérése, különösen a magvalósítást segítő és akadályozó tényezőkre vonatkozóan
 • sikeres modellek nemzetközi szintű bemutatása, tapasztalatcsere
 • nemzetközi és hazai konferenciák, disszeminációs események koordinációja
 • hazai tevékenység:
 • szakmailag támogatja a Helyi Támogató Csoportot (továbbiakban: HTCS) a projektben felmerülő feladatok megvalósításában
 • aktívan részt vesz a HTCS találkozókon
 • vezeti a kiinduló helyzetfelmérés (dashboard) és a helyi akcióterv felülvizsgálatához való HTCS hozzájárulást
 • a kiinduló helyzetfelmérés alapján képzést tart a HTCS tagjainak
 • esettanulmányt készít a helyi akcióterv megvalósított akcióiról
 • részt vesz a budapesti munkacsoport találkozó szakmai részének megszervezésében, szükség szerint előadást tart
 • a HTCS döntése alapján képviseli a HTCS–t a projekt nemzetközi találkozóin, koordinálja a HTCS nemzetközi találkozókhoz való hozzájárulását
 • a projektvégrehajtáshoz szükséges szakterületi szakértők bevonása

 

Eredmények

A partnerségben résztvevő városok mindegyike a terveknek megfelelően teljesítette vállalásait. A cselekvési tervek megvalósíthatóságára vonatkozó tematikus dokumentumok a projekt oldalról tölthetőek le. Budapest a kiinduló helyzetfelmérést követően, esettanulmányokat, majd összegző tanulmányt készített. Az igények kielégítés érdekében képzést szervezett a HTCS tagoknak, illetve mini konferencián egyeztetett a HTCS és a szociális városrehabilitációt tervező kerületek képviselőivel, annak felmérése érdekében, hogy hogyan illeszthetők a HTCS tagok által végzett tevékenységek a rehabilitációs projektbe. A projekt során minden eredmény transzparensé és nemzetközi szinten megosztottá vált. Ennek érdekében több nemzetközi tapasztaltcsere és hírlevél készült.   


Szociális Városrehabilitáció mini konferencia

Letölthető prezentációk »

Az integrált Szociális célú városrehabilitáció fejlesztéspolitikai tapasztalatai a 2007–2013 közötti programozási időszakban

Tematikus fejlesztési programok

Roma Net II. - Helyi akcióterv bemutatása

A Roma-Net Helyi Támogató Csoport lehetőségei a szociális városrehabilitáció tervezésében és végrehajtásában

A Kis-Pongrác projekt

A rendezvény meghivója

 

Fotók a rendezvényről

 

 

Rövid info a konferenciáról:


TÁMOGATÓINK