Esélyegyenlőségi tervek


Árajánlatkérés és
további információ:

dr. Dombay Petik Rozália
szakmai vezető

dombayr@pestesely.hu

Ügyfélszolgálat:
Budapest,
VIII. ker. Őr u. 5-7.
személyesen, egyeztetett időpontban

 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSAINK
A MUNKAHELYI ESÉLYTERVEKRŐL
A TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOKRÓL
REFERENCIÁINK


SZOLGÁLTATÁSAINK
A Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda (FEMI)

 • Piaci és nonprofit szervezetek,
 • települési vagy kerületi önkormányzatok
 • és intézményeik

részére vállalja

 • jogszabályban előírt vagy
 • pályázatban vállalt

esélyegyenlőségi kötelezettség teljesítéséhez:

 • Munkahelyi esélyegyenlőségi terv készítését,
 • Szervezeti esélyegyenlőségi stratégia-tervezését, felülvizsgálatát,
 • Felelős munkáltatói helyzetfelmérés és audit előkészítését és elvégzését (Lásd a Felelős munkáltatói minősítés almenüben)
 • Családbarát intézkedések tervezését szervezeti és települési szinten,
 • Továbbképzések, antidiszkriminációs tréningek tartását (részletesen lásd a Képzési kínálatunk almenüben),
 • Települési esélyegyenlőségi programok készítésének segítését, szakmai támogatását
 • Antiszegregációs tervek készítését
 • Közfoglalkoztatási terv készítését

A MUNKAHELYI ESÉLYTERVEKRŐL

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdése alapján az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató állami, illetve önkormányzati intézményeknek, valamint az állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságoknak munkahelyi esélyegyenlőségi tervet kell elfogadnia.
A hazai és uniós forrásokra pályázó szervezeteknek a pályázati támogatás elnyeréséhez előírás, hogy munkahelyi esélytervet fogadjanak el, illetve dolgozóik esélyegyenlőséggel, vagy egy-egy esélyegyenlőségi célcsoporttal kapcsolatos képzésen vegyenek részt.

Olyan esélyegyenlőségi terveket készítünk, és ehhez kapcsolódóan olyan képzéseket tartunk, amelyek kitérnek a legfontosabb védett tulajdonságú csoportok:

 • a nők,
 • idős és idősödő emberek (munkavállalók),
 • roma származásúak,
 • fogyatékos és egészségkárosodott emberek (munkavállalók),
 • családosok, kisgyermeket nevelők

és más, a megrendelő igénye szerinti csoportok társadalmi helyzetére, és munkahelyi esélyegyenlőségük megteremtésének eszközeire.
Esélyegyenlőségi terveink eredményeképp szervezete nemcsak megfelel a pályázati és jogszabályi feltételeknek, de olcsón végrehajtható, hatékony eszköztárat kap dolgozói elégedettségének növeléséhez.


A TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOKRÓL

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §(1) bekezdése kimondja, hogy a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
A jogszabály 31. § (2) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a védett tulajdonságú, illetve hátrányos helyzetű társadalmi csoportokról, különösen:

 • a nők,
 • a mélyszegénységben élők,
 • romák,
 • a fogyatékossággal élő személyek, valamint
 • a gyermekek és
 • idősek csoportjairól.

A helyzetelemzésnek ki kell térnie oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális területekre is.
A helyzetelemzés alapján intézkedési tervet kell készíteni, ebben meg kell határozni a feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia része az Antiszegregációs Terv (AT), melyben a városnak fel kell tüntetni azon területeket/szegregátumokat, ahol az alacsony státusú lakosok aránya minimum 50%.

Kapcsolódó további jogszabályok:
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet.,
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet

 

Ha segítségre van szüksége, forduljon szakértőnkhöz:
Szalai-Komka Norbert (komka@pestesely.hu)


REFERENCIÁINK (2009-12)
Munkahelyi esélyterv, esélyegyenlőségi stratégia készítése/felülvizsgálata, képzés, tanácsadás, audit:

 • Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
 • Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
 • Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
 • Mc Donald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft.
 • Duna-menti Regionális Vízmű Zrt.
 • Szerencsejáték Zrt.
 • Debreceni Egyetem
 • Pécsi Egyetem Klinikai Központja
 • Szociális Háló Egyesület
 • Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság
 • Gála Zrt.
 • Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
 •  Nyírő Gyula Kórház
 • Uzsoki Utcai Kórház
 • Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

 

Települési esélyegyenlőségi terv és/vagy antiszegregációs terv:

 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 • Kiskunlacháza Önkormányzata
 • Budapest Kispest Önkormányzata

REFERENCIÁINK
(2009–18)

Munkahelyi esélyterv, esélyegyenlőségi stratégia készítése/felülvizsgálata, képzés, tanácsadás, audit:

 • Auchan Magyarország Zrt.
 • Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 • Budapesti Művelődési Központ
 • Coaching Team Kft.
 • Debreceni Egyetem
 • Duna–menti Regionális Vízmű Zrt.
 • Egyesített Bölcsődei Intézmények, XI. kerület
 • Farkasréti Általános Iskola
 • Főtáv Zrt.
 • Gála Zrt.
 • Gazdagrét Csíkhegyek Általános Iskola
 • Humán Szolgáltató Központ XI. kerület
 • IBM Magyarország Kft.
 • Jahn Ferenc Dél–pesti Kórház és Rendelőintézet
 • Karolina Óvoda
 • Kockacsoki Nonprofit Kft.
 • MAG Zrt.
 • Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
 • Magyar Posta Zrt.
 • Mc Donald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft.
 • Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
 • MOL Nyrt.
 • Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
 • Nemzeti Munkaügyi Hivatal
 • Nyírő Gyula Kórház
 • Országos Gyermek–egészségügyi Intézet
 • Pécsi Egyetem Klinikai Központja
 • Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
 • Sanofi–Aventis Zrt.
 • Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
 • Szemünk Fénye Bölcsde
 • Szent János Kórház és Észak–budai Egyesített Kórházak
 • Szerencsejáték Zrt.
 • Szociális Háló Egyesület
 • Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság
 • Uzsoki Utcai Kórház
 • Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Vadászos Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kkt.

Települési esélyegyenlőségi terv és/vagy antiszegregációs terv:

  • Budapest Főváros Önkormányzata
  • Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
  • Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
  • Kiskunlacháza Önkormányzata

TÁMOGATÓINK