GUIDE - Jó tanácsadói gyakorlatokGUIDE! - JÓ TANÁCSADÓI GYAKORLATOK

518378-LLP-1-DE-Leonardo-LMP
Támogatási időszak: 2011.11.01. - 2013.11.30.
Támogatási szerződés száma: 2011-4346 / 001-001

 

Konzorciumvezető (leader): MetropolisNet
Konzorciumi partnerek (partners): Budapest Esély Nonprofit Kft. (Budapest, Hungary), CIOFS-FP (Róma, Olaszország), DOCUMENTA (Santander, Spanyolország), GSub (Berlin, Németország), ZSI (Vienna, Austria), TYPA (Tampere, Finnország), Ballymun Jobcentre (Dublin, Írország)
A Budapest Esély Nonprofit Kft. támogatásának összege: 23.777,- Euro
More information in English on the Guide! website
A projekt honlapja magyar nyelven is elérhető, itt!


A PROJEKT CÉLJA


Felélénkíteni a vitát a tanácsadók folyamatos szakmai fejlesztésének szükségességéről - megmutatni a tanácsadók szempontjait ebben a szükségletben, részben a szükséges készségek meghatározásával, részben egy olyan tananyag felépítésével, amely a különböző szerepkörben és közegben dolgozó tanácsadók számára Európaszerte hasznos lehet.
A képzési és szakmai tanácsadás az élethosszig tartó tanulás egyre fontosabb elemévé válik. Az egyéneknek életük során többszörös átmentet kell kezelniük, mint az iskolából a munkába vagy más képzésbe való átmenet, és megküzdeniük egy csomó bizonytalansággal, mint a munkanélküliség vagy a foglalkoztatás bizonytalansága. Ezekben a helyzetekben a tanácsadás fontos szerepet játszik, az egyén számára könnyebbé teszi az életet befolyásoló nehéz döntések meghozatalát. Noha Európát a tréningek sokszínűsége jellemzi, ezeknek a tanácsadóknak a képzése egyáltalán nem, vagy csak kiegészítésképp jelenik meg, hasonló a kép, ha a tanítási módszereket és tananyagokat nézzük e témában.
Ugyanakkor a megfelelően képzett tanácsadók megjelenése az előfeltétele annak, hogy minden európai polgár jó minőségű és hatékony álláskeresési és karrier tanácsadáshoz juthasson. A kihívás ezért meghatározni és felépíteni a képességeket, amelyek a tanácsadók számára nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy azzal a célcsoporttal dolgozzanak, akik a munkaerőpiactól már jelentős távolságra kerültek. Ezért olyan tréningmódszerek kidolgozása szükséges, amelyek alkalmazhatóak a különböző tanácsadói szerepek fejlesztésében, illetve különböző nemzeti és kulturális háttér esetén is.
A projekt végrehajtása alatt ezért a következő kérdésekre keresünk választ:
“Mi teszi sikeressé a tanácsadási folyamatot a tanácsadó szemszögéből? Mik azok a képességek, amelyeket fel kell építeni és fejleszteni kell a siker érdekében?”


TEVÉKENYSÉGEK

Elemzés
A projekt első szakaszában, 2011 novembere-2012 júniusa között a partnerországokban online survay alapú kutatást végeztünk, amelyek célja volt a tanácsadásban dolgozó szakemberek képzési szükségleteinek feltárása. Feltérképeztük, hogy melyek azok a képességek, készségek, amelyeket a tanácsadók napi munkájuk során használnak, mely kompetenciák fejlesztése szükséges a tanácsadási folyamatok sikeresebbé tételéhez. Országonként 30-40 fő megkérdezésével rangsoroltuk azokat a kompetenciákat, amelyeket a tanácsadók a legfontosabbak között megjelöltek. A kutatás hazai eredményeit angol nyelven megtalálja a lap alján, a letöltések között.
Esettanulmányok készítése és tesztelése
Ezt követően a projektben résztvevő hat, tanácsadással is foglalkozó szervezet egy-egy esettanulmányt dolgozott ki, amely innovatív tananyagként szolgál egy-egy kompetenciaterület fejlesztésére. A kompetenciaterületek országonként:

  • Saját tudás és képességek fejlesztése (Támogató kompetencia) - Finnország
  • Kommunikációs és facilitációs készségek (Kulcsképesség) - Spanyolország
  • Etikai gyakorlatok (Kulcsképesség) - Írország
  • A kliens képességeinek fejlesztése és határainak megértése (Kulcsképesség) - Olaszország
  • Az információk elérésének képessége (Kliens-interakciós képességek) - Németország
  • A kliens sokszínű igényeinek felismerése és az arra való reagálás képessége (Kulcsképesség) - Magyarország

A tananyagokhoz a feldolgozást segítő képzési program, tanári jegyzet kapcsolódik, a kidolgozás és később, a tesztelés során szerzett tapasztalatokat egy módszertani útmutató foglalja majd össze.
Az esetek kidolgozásába minden szervezet bevonta saját, tanácsadással foglalkozó kollégáit, és más hazai partnerszervezeteket. A kidolgozott eseteket tandemekben teszteljük, 2013. első negyedévében. A magyar partnerszervezet tandempárja a spanyol Dokumenta. A tesztelés eredményeit beépítjük az esetleírásba és a tanári jegyzetbe, így kezdjük meg a tananyag disszeminációját, ami a projekt utolsó fázisa.

Eredmények:

  • Ajánlásokat tartalmazó kézikönyv (szakembereknek és döntéshozóknak, akik a tanácsadók képzése területén dolgoznak)
  • Módszertani útmutató (tananyag)
  • 6 esettanulmány és kapcsolódó tanári jegyzetek (tananyag)


A MEGVALÓSÍTÓ PARTNERSÉGRŐL

A MetropolisNet egy Európában egyedülálló szervezet, amely tizenkét európai város különböző szervezeti formában működő, szociális, oktatási és foglalkoztatási területeken működő szervezeteit tömöríti. Az együttműködés célja, hogy az uniós irányelvek mentén, közös projektekben fejlesszen és próbáljon ki innovatív módszereket annak érdekében, hogy erősítse az egyes országokon és az Unión belüli társadalmi kohéziót, jobb lehetőségekhez, ezzel jobb életminőséghez juttassa az európai polgárokat. Munkája során a Hálózat megosztja és felhasználja a tagszervezetek helyi tapasztalatait, a lokálisan kifejlesztett jó gyakorlatokat, amelyek egy-egy hátrányos helyzetű társadalmi csoport jobb körülmények közé kerülését, illetve esélyegyenlőségének érvényesülését szolgálják.
A MetropolisNet egyetlen közép-kelet európai tagjaként a Budapest Esély Nonprofit Kft. évek óta képviseli Magyarországot. A Hálózat tagjaival számos tapasztalatcsere-programban, közös innovációs projektben vettünk részt, amelyek tapasztalatait a Budapest Esély alaptevékenységeiben is felhasználjuk.


Letölthető anyagok:

 


TÁMOGATÓINK