Társadalmilag felelős munkáltató minősítés


A Social label – társadalmilag felelős munkáltató minősítés

MIRE JÓ?
CÉLJA, ESZKÖZEI
VIZSGÁLT TERÜLETEK
SZINTJEI
A MINŐSÍTÉS ÉRTÉKEI
A MINŐSÍTÉS HÁTTERE
MINŐSÍTETT SZERVEZETEK
MIRE JÓ?

 • Segíti az önellenőrzést
 • Segít kiszűrni és kijavítani az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos rizikófaktorokat (büntetés–megelőző jellegű)
 • A cég részéről nem igényel plusz dokumentációt
 • Alkalmazkodik a cég egyéni paramétereihez (méret, ágazat, bevétel, életciklus...)
 • Életszerű, a meglévő gyakorlatokra alapoz
 • Támpontot és visszajelzést ad a fejlesztéshez
 • Kompakt határidőkkel dolgozik (nincs túladminisztrált, elhúzódó auditfolyamat)
 • Objektív kritériumok alapján mér, akár a minőségügyi rendszerek
 • A CSR politika alapja vagy része lehet


CÉLJA, ESZKÖZEI 

A minősítés célja, hogy áttekintse a szervezetek munkavállalókkal kapcsolatos gyakorlatát, és lehetőséget, segítséget adjon a jó gyakorlatok fejlesztésére. 
Ennek érdekében eszközei:

 • A meglévő gyakorlatok felmérése (helyzetfelmérő audit),
 • Rendszerezése (audit értékelés, minősítés kiadása),
 • Fejlesztése (fejlesztési javaslatok),
 • Új tudás internalizálása (képzés, tanácsadás),
 • Rendszeres visszacsatolás biztosítása (újra auditálás, egyéb mérések).


VIZSGÁLT TERÜLETEK 

A Társadalmilag felelős munkáltató minősítés fokozottan kiterjed az Egyenlő bánásmód törvényben megfogalmazott védett tulajdonságokkal rendelkező csoportokra (pl. nők, roma származásúak, fogyatékos emberek stb.). A minősítés ugyanakkor ügyel arra, hogy a védett csoportokat érintő intézkedések a többségi társadalomhoz tartozó munkavállalók helyzetére is pozitívan hassanak. 
A minősítés a munkavállalókkal kapcsolatos gyakorlatot teljes szélességében, hat terület (dimenzió) mentén vizsgálja. Ezek a dimenziók végigkísérik a dolgozókat munkavállalói életútjukon, a toborzástól a vállalatnál töltött időn át a munkaviszony megszűnéséig:

 • toborzás, kiválasztás;
 • munkafeltételek, munkakörülmények;
 • bér és juttatások;
 • képzés, előmenetel;
 • részvétel a vállalati döntésekben, érdekérvényesítés;
 • elbocsátás, leépítés.

A minősítés e mellett a cégek felelős működésének külső és belső kommunikációjával is foglalkozik.SZINTJEI

 • A Belépés, felkészülés szintjén a cég érdeklődik a folyamat iránt, ezért információkat kap róla. Rendezvényeken, tanácsadásokon vesz részt, felméri kiinduló állapotát. Kulcsszó: felmérés.
 • A Bronz fokozatú Társadalmilag felelős vállalkozás részletes tervet készített az ideális szint eléréséhez, és megvalósított néhány, önmagával szemben támasztott elvárást. Kulcsszó: tervezés.
 • Az Ezüst fokozatú Társadalmilag felelős vállalkozás a megfogalmazott ideális szint elvárásai legalább felének megfelel. Kulcsszó: változás.
 • Az Arany fokozatú Társadalmilag felelős vállalkozás az ideális szint elvárásai többségének megfelel, illetve önmaga is kommunikálja a társadalmi felelősség előnyeit. Kulcsszó: kommunikáció.


A MINŐSÍTÉS ÉRTÉKEI

 • A humán erőforrás tisztelete. Alapvető a munkavállalók jogainak tiszteletben tartása, a legális, törvényeknek megfelelő foglalkoztatás.
 • Szervezeti nyitottság. Nélkülözhetetlen az érzékenység, érdeklődés a többségitől eltérő kultúrák és azok szervezeti hasznosíthatósága iránt. Szándék a védett tulajdonsággal rendelkező csoportok el– és befogadására.
 • Rugalmasság. A humán erőforrás értékes tőke. Ezért fontos a dolgozói érdekek, szükségletek figyelembe vétele, azok – a működést még nem veszélyeztető – rugalmassággal kezelése.
 • Együttműködés. Szükséges belátni: a jó munkahelyi kultúra nem felülről vezérelt tevékenység, hanem a dolgozókkal együttműködésben végrehajtott folyamat végeredménye.
 • Elkötelezettség. Lényeges, hogy a cég humánerőforrással foglalkozó részlegei, vezetői és dolgozói egyaránt felkészültek legyenek a minősítés bevezetésére, akarják és segítsék azt.


A MINŐSÍTÉS HÁTTERE 

Az elmúlt évek egyik legfontosabb innovációjaként a hazai Social label – társadalmilag felelős munkáltató minősítést a Budapest Esély dolgozta ki partnereivel, Equal projekt keretében, 2008–ban. A minősítés audittá válását 2009–2010–ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta, a Certop segítette. Az auditon az első másfél évben több mint tíz cég indult, közülük négy kapott Social label – tárasadalmilag felelős munkáltató minősítést.
A hazai Social label a belga minta alapján több európai országban elterjedt minősítési rendszer munkáltatói dimenzióját jelenti. A minősítés mögött áll az állam elvi támogatása: szükségességét a 1025/2006–os Kormányhatározat is megfogalmazza. 
Ez alapján a társadalmi felelősségvállalás leggyakrabban említett dimenziói:

 •  a környezetvédelmi,
 •  a tágabb gazdasági,
 •  a külső társadalmi és
 •  a belső társadalmi kérdések.

A belső társadalmi kérdések legfőbb mérföldköve pedig: a munkavállaló iránti felelősség kérdése és gyakorlatai, ezt vizsgálja a magyarországi Social label – társadalmilag felelős munkáltató minősítés.
A magyarországi Társadalmilag felelős munkáltató minősítést a Budapest Esély Nonprofit Kft. az Esély Labor Egyesülettel és a Szinegál Független Esélyegyenlőségi Tanácsadói Hálózattal együttműködésben, EU támogatással fejlesztette ki.MINŐSÍTETT SZERVEZETEK 

Duna–menti Regionális Vízmű Zrt. – 2009–12, Arany fokozat
Mc Donald's Magyarország Kft. – 2009–12, Bronz fokozat
Szerencsejáték Zrt. – 2010–12, Ezüst fokozat
MAG Zrt. – 2010–12, Bronz fokozat


Letölthető anyag: Részletes ismertető


TÁMOGATÓINK