Tájékoztató Szociális Szolgáltatóknak


A Budapest Esély Nonprofit Kft., húszéves tapasztalatára alapozva, 2017 tavaszától fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatást működtet.

Mi a fejlesztő foglalkoztatás?

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében megszűnt az intézményen belüli szociális foglalkoztatás, helyébe 2017. április 1–től a fejlesztő foglalkoztatás, mint önálló szociális szolgáltatás lépett. A Budapest Esély Nonprofit Kft. fejlesztő foglalkoztatási tevékenységének célja, hogy azok számára, akik esetében a fejlesztő foglalkoztatás elősegíti a kompetenciák fejlődését és az önálló, munkaviszonyban történő munkavégzéshez szükséges szint elérését, foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a nyílt munkaerőpiacra való kilépés érdekében.

Cégünk fejlesztő foglalkoztatását elsősorban a következő célcsoportok bevonásával végzi:

 • hajléktalan emberek,
 • szenvedélybetegek,
 • fogyatékossággal élő (és egészségkárosodott) személyek.

Fejlesztő foglalkoztatásban azok a személyek vehetnek részt, akik szociális szolgáltatást vagy ellátást vesznek igénybe, a következők szerint:

 • közösségi alapellátás,
 • támogató szolgáltatás,
 • nappali ellátás,
 • átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás,
 • ápolást–gondozást nyújtó intézményi ellátás,
 • rehabilitációs intézményi ellátás,
 • lakóotthoni ellátás,
 • támogatott lakhatás.

 Fejlesztő foglalkoztatásban az ellátott a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig részesülhet.

Mit kínálunk intézményük ellátottai számára?

Többféle munkakörben, napi 1–6 órás foglalkoztatást kínálunk, a foglalkoztatottak egyéni képességeinek figyelembevételével, fejlesztő foglalkoztatási szerződés keretében, elsősorban a következő feladatkörökben:

 • Nem veszélyes hulladék gyűjtése – feladatkör: hulladékgyűjtő, takarító
 • Egyéb postai, futárpostai tevékenység – feladatkör: kézbesítő
 • Általános épülettakarítás – feladatkör: takarító
 • Egyéb takarítás – feladatkör: udvaros
 • Zöldterület–keze– feladatkör: kertgondozó, parkgondozó, dísznövény–gondozó
 • Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás – feladatkör: irodai kisegítő, adminisztrátor
 • Máshová nem sorolt személyi szolgáltatás – feladatkörök: portás, könyvtárosi kisegítő tevékenység, adományszervező segítő, intézményi segítő

A foglalkoztató helyek és feladatkörök folyamatosan bővülnek, az új lehetőségekről kollégáink tájékoztatják partnereinket.
A munkavégzésért a foglalkoztatásba vont ellátottak 500 Ft–os, adómentes óradíjat kapnak. A fejlesztési jogviszony, beszámít a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe, ezért az óradíjat 50 Ft–os nyugdíjjárulék terheli (tehát óránként 450 Ft kerül kifizetésre).

A foglalkoztatás mellett az ellátott a következő támogató szolgáltatásokat veheti igénybe:

 • munkaerő–piaci információnyújtás,
 • munkatanácsadás,
 • pályatanácsadás,
 • rehabilitációs tanácsadás,
 • álláskeresési tanácsadás,
 • személyiségfejlesztés,
 • pályaorientáció,
 • kulcsképességek fejlesztése,
 • addiktológiai problémákkal való megküzdés,
 • integrációt támogató életvezetés kialakítása.

A fenti szolgáltatásokat részben a saját szakembereink, részben együttműködő partnereink biztosítják. A foglalkoztatásba vont ellátottak számára foglalkoztatási terv készül, ennek megvalósítását, illetve a küldő szociális intézmény és a foglalkoztatási hely közötti folyamatos kapcsolattartást szakképzett segítőink biztosítják.

Mi a feltétele, mibe kerül?

 • A Budapest Esély Nonprofit Kft. az ellátottat küldő szociális szolgáltató fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján vállal foglalkoztatást, a rendelkezésre álló férőhelyek számában, de legfeljebb 75 fő erejéig.
 • A szolgáltatás az ellátottak és a partner szociális szolgáltató számára is térítésmentes.

Bővebb információkért forduljon Dobai Sándor intézményvezetőhöz a (1)476–476–1930 as telefonszámon, vagy a dobaisandor@pestesely.hu e–mail címen. Amennyiben személyes találkozást igényel a részletek egyeztetéséhez, szívesen állok rendelkezésére, kérem, telefonon vagy e–mailen egyeztessünk időpontot!


TÁMOGATÓINK