Tájékoztató Foglalkoztatóknak


A Budapest Esély Nonprofit Kft., húszéves tapasztalatára alapozva, 2017 tavaszától fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatást működtet.

Mi a fejlesztő foglalkoztatás? 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében megszűnt az intézményen belüli szociális foglalkoztatás, helyébe 2017. április 1–től a fejlesztő foglalkoztatás, mint önálló szociális szolgáltatás lépett. A Budapest Esély Nonprofit Kft. fejlesztő foglalkoztatási tevékenységének célja, hogy azok számára, akik esetében a fejlesztő foglalkoztatás elősegíti a kompetenciák fejlődését és az önálló, munkaviszonyban történő munkavégzéshez szükséges szint elérését, foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a nyílt munkaerőpiacra való kilépés érdekében.

strukturális munkaerőhiány miatt egyre több munkáltató szembesül olyan, korábban nem tapasztalt problémákkal, hogy nincs, aki a napi munkához szükséges kisegítő feladatokat ellássa. Így gyakori a munkaerőhiány például a takarító, a recepciós, vagy a kézbesítő feladatkörökben. Ha az Ön intézménye ilyen problémákkal küzd, a fejlesztő foglalkoztatás keretében lehetősége van kezelni ezt! Segítségünkkel olyan hajléktalan, szenvedélybeteg vagy fogyatékossággal élő embereket tud foglalkoztatni, akik munkaképesek, ám helyzetük, egészségi állapotuk vagy képességeik miatt egyelőre nem tudnak sem nyílt munkaerőpiacon sem közfoglalkoztatásban dolgozni.

Mit kínál a Budapest Esély Nonprofit Kft.?

 • Napi 1–6 órában, részfeladatok elvégzésére alkalmas munkaerőt, melyet ügyfélszolgálatunkon, gyakorlott munkatanácsadóink szűrnek.
 • Biztosítja a foglalkoztatottak járandóságát, normatív finanszírozás alapján,
 • Teljes körű, térítésmentes munkáltatói adminisztrációt, tapasztalt munkaügyes, TB ügyintéző, bérszámfejtő munkatársaink révén. A ki– és beléptetés, a hiányzások kezelése szintén cégünk feladata.
 • Térítésmentes mentori szolgáltatást. Szociális munkás munkatársunk révén folyamatosan kapcsolatot tartunk a foglalkoztatottal, figyelemmel kísérjük kompetenciáinak fejlődését, kezeljük felmerülő problémáit.
 • Szoros, akár napi szintű kapcsolattartást a foglalkoztatóval. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos, illetve egyéb, technikai kérdésekben tanácsadás, segítségnyújtás cégünk részéről, munkáltatói kapcsolattartó kollégánk révén.

Milyen feladatkörökre kínálunk foglalkoztatottakat?

 • Nem veszélyes hulladék gyűjtése – feladatkör: hulladékgyűjtő, takarító
 • Egyéb postai, futárpostai tevékenység – feladatkör: kézbesítő
 • Általános épülettakarítás – feladatkör: takarító
 • Egyéb takarítás – feladatkör: udvaros
 • Zöldterület–kezelés – feladatkör: kertgondozó, parkgondozó, dísznövény–gondozó
 • Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás – feladatkör: irodai kisegítő, adminisztrátor
 • Máshová nem sorolt személyi szolgáltatás – feladatkörök: portás, könyvtárosi kisegítő tevékenység, adományszervező segítő, intézményi segítő
 • Kézi merítésű papír előállítása a papír és karton gyártása további ipari feldolgozásra – feladatkör: papírgyártó.

Mik a foglalkoztatás feltételei?

 • Együttműködési megállapodás kötése a Budapest Esély Nonprofit Kft.–vel,
 • A foglalkoztatási helyszín(ek) bejelentése a normatív finanszírozást biztosító hatóság felé – ennek ügyintézését a Budapest Esély segíti.

Bővebb információkért forduljon Dobai Sándor intézményvezetőhöz a (1)476–1930–as telefonszámon, vagy a dobaisandor@pestesely.hu e–mail címen. Amennyiben személyes találkozást igényel a részletek egyeztetéséhez, szívesen állok rendelkezésére, kérem, telefonon vagy e–mailen egyeztessünk időpontot!


TÁMOGATÓINK