Fővárosi Álláskereső Iroda


A Fővárosi Álláskereső Iroda szolgáltatásainak bemutatása

A Budapest Esély Nonprofit Kft. fenntartásában működő iroda célja, hogy egyedi, komplex és személyre szabott tanácsadó és segítő szolgáltatásokkal erősítse az álláskeresők munkaerőpiaci esélyeit és az adott élethelyzetre reflektálva fejlessze azokat a képességeket, melyek a hosszú távú elhelyezkedéshez szükségesek.

A programba bevont résztvevőkkel egyéni fejlesztési terv készül, ami tartalmazza a személyre szabott szolgáltatásokat. A program során megismerhetik a résztvevők, hogy hol és milyen módszerekkel érdemes állást keresni, hogyan készítsenek önéletrajzot és motivációs levelet. Felkészülhetnek az állásinterjúkra, személyre szabottan kapnak állásajánlásokat, illetve csoportos tréningeken vehetnek részt, elősegítve ezáltal a nyílt munkaerőpiacra való elhelyezkedésüket.

A szolgáltatásokat tapasztalt szakemberek végzik: pszichológusok, munkaerőpiaci tanácsadók/mentorok, trénerek és munkáltatói kapcsolattartó.

Az álláskereső ügyfelek az ingyenes munkaerő-piaci szolgáltatások közül, az egyéni szükségleteiktől függően az alábbiakat tudják igénybe venni:

-          munkaerő-piaci mentoráció,

-          álláskeresést támogató csoportos foglalkozások,

-          pszichológiai (életvezetési) tanácsadás,

-          pályaorientáció, pályamódosítási tanácsadás

-          személyre szóló állásfeltárás.

 

  1. Munkaerő-piaci mentoráció

Célja az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése.

Cél, hogy az ügyfél objektív képet kapjon arról, jelenleg hol tart a kívánt pozíció megtalálásában, ennek eléréséhez milyen lépéseket kell még megtennie, illetve milyen segítséget tud a program keretében igénybe venni.

  1. Pszichológiai tanácsadás

Célja, hogy munkaerő-piaci továbblépésük érdekében segítsen a munkát keresőknek feltárni a személyiségükben rejlő, életvezetésből, személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó vagy nehezítő körülményeiket. A szolgáltatás célja továbbá, hogy segítsen a tanácskérőknek érzelmi nehézségeik kezelésében, a munkába állást akadályozó személyes problémáik megértésében, feldolgozásában, megoldásában.

  1. Egyéni pályaorientáció, pályamódosítási tanácsadás

Célja, hogy a pályamódosítás előtt állóknak segítséget nyújtson az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő életpálya kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tanulási lehetőségek kiválasztásában, az elérendő célok megfogalmazása, és az ehhez szükséges lépések meghatározása, erősségek, képességek, érdeklődési területek feltérképezése mentén.

  1. Pályaorientációs csoportos foglalkozás 3 napos

A szolgáltatás célja, hogy a pályamódosítás előtt állók számára megalapozza az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő pályára való áttérést, annak érdekében, hogy szakmai karrierjükön változtatni tudjanak az aktív életkor bármely szakaszában és sikeresen el tudjanak helyezkedni.

Célja továbbá, hogy az ügyfél, képes legyen az érdeklődésének, képességeinek, értékstruktúrájának megfelelő és a helyi munkaerő-piaci igényekhez is illeszkedő új szakmát választani; pályamódosítás iránti motivációja erősödjön, és váljon képessé a választott szakma elsajátításának útját megtervezni, és ehhez egyéni tervet készíteni; maga számára tudatosítsa értékeit, eredményeit, képességeit, megfelelő pályaismeretet kapjon, ehhez kapcsoljon reális képzési vagy elhelyezkedési irányokat.

  1. Munkaerő-piaci reintegráló csoportos foglalkozás 1 napos

A csoportfoglalkozás felkészülés az álláskeresésre, illetve az eredményes álláskereséshez szükséges tevékenységekre, az ehhez szükséges készségek, képességek felfrissítésére. A résztvevők segítséget kapnak saját helyzetük, nehézségeik meghatározásához, a lehetőségek mérlegeléséhez. A szolgáltatás a könnyen elsajátítható, alkalmazható gyakorlati megoldások átadására koncentrál. Eredményeként a résztvevők képesek lesznek reális célok felállítására és az önálló, hatékony álláskeresésre.

  1. Újraorientáló csoportos foglalkozás 3 napos

A foglalkozás fokozza a munkaviszonnyal korábban már rendelkezett álláskeresők motivációját, álláskeresési aktivitását, csökkenti döntési bizonytalanságukat, erősíti önbizalmukat.A foglalkozás keretében felelevenítésre kerülnek a foglalkoztatási tapasztalatok, gyakorlásra kerülnek az álláskereséshez és a munkahely megtartásához szükséges technikák, készségek. A résztvevők állásinterjús helyzetgyakorlat során is kipróbálhatják magukat.

  1. Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás 4 napos

A csoportos foglalkozás során azoknak a szakmák feletti képességeknek és kompetenciáknak a fejlesztése történik, amelyeket bármilyen munkafeladatban hasznosítani lehet. A fejlesztés elsősorban a kommunikáció, kooperáció, konfliktuskezelés, döntés és kreativitás képességekre irányul.

  1. Belső erőforrásokat, önbizalmat, önismeretet fejlesztő 3 napos

A foglalkozás célja a résztvevők önismeretének mélyítése, az álláskereséshez szükséges belső erőforrások feltárása, az énerő és a kompetenciaérzés növelése. A tréning során fejlesztjük az önreflexiós készséget és segítjük a gondolati torzítások felismerését. Igyekszünk kialakítani egy reálisabb énképet, továbbá megvizsgáljuk a résztvevők munkával kapcsolatos elvárásait a reális munkaerő-piaci viszonyok tükrében.

      9. Reziliencia - Rugalmas alkalmazkodás a változáshoz csoportfoglalkozás, 3 napos

A reziliencia az a képességünk, hogy sikeresen alkalmazkodjunk a változásokhoz,kihívásokhoz, stresszhelyzetekhez és nehézségekhez, valamint hogy visszanyerjük azegyensúlyt és a mentális erőnlétet a nehéz időszakok után. A tréning segít azegyéneknek hatékonyabban kezelni a stresszt, elősegíti, hogy a résztvevők jobb döntéseket tudjanak hozni nehéz helyzetekben, illetve növeli az alkalmazkodó és együttműködő képességet. A tréning során a résztvevők megismerik a változás folyamatának szakaszait, feltérképezik a sikeres megküzdéshez és munkahelyi alkalmazkodáshoz szükséges erőforrásaikat, valamint megtanulják újrakeretezni és más nézőpontból látni a kihívást jelentő helyzeteket. A foglalkozás során feltárjuk az ügyfelek munkával kapcsolatos motivációit és elsajátítják a hatékony célkitűzés módját is.

    10. Álláskeresők Klubja (két hetente 2 órás)

A foglalkozás célja az álláskeresési tapasztalatok megosztása a csoport résztvevőivel. Azok az ügyfelek kerülnek elsősorban meghívásra, akik részt vettek tréningjeinken. Az általuk kipróbált álláskeresési technikák, bevált önéletrajzok, megélt interjús helyzetek a főbb témák, amiket a foglalkozást vezető célzott kérdéseivel moderál. Tervezett létszám 4-8 fő.

    11. Személyre szóló állásfeltárás

Az ügyfél személyre szabott igényei mentén a mentor konkrét álláslehetőségeket ajánl, melyekre az ügyfél célzottan jelentkezhet, illetve igénybe veheti a programban dolgozó munkáltatói kapcsolattartó kollega által feltárt munkaerőigényeket is. A kapcsolattartó a munkáltatókkal is naprakész kapcsolatot tart fent, részükre ingyenes toborzást és előszűrést végez, melynek során aktívan nyomon követhetik az adott álláshelyre jelentkezést és a teljes pályázati folyamatot.

  TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓKNAK  - A Fővárosi Álláskereső Iroda szolgáltatásainak bemutatása munkáltatók számára

Cím: 1052 Bárczy István u. 1–3. III. számú vaskapu

Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 08.30–16.00, péntek: 08.30 – 13.30

Az alábbi elérhetőségeken lehet személyes tanácsadásra időpontot, illetve további információkat kérni: fovarosiallaskeresoiroda@pestesely.hu, 06 70 318 50 54

Partneri együttműködési lehetőségekkel kapcsolatban:

Horváth Andrea, munkaerőpiaci program vezető, 06 20 277 69 64


TÁMOGATÓINK