Tanuló városok a migránsokértLECIM- TANULÓ VÁROSOK A MIGRÁNSOK BEILLESZKEDÉSÉÉRT

504814-LLP-1-IT-KA4-KA4MP
Támogatási időszak: 2010.01.01. - 2011.12.31.
Támogatási szerződés száma: 2009 – 2817/001 -001
Konzorciumvezető (leader):
CIOFS-FP (Rome, Italy)

Konzorciumi partnerek (partners):
Budapest Esély Nonprofit Kft. (Budapest, Hungary), CEFIR (Dunkerque, France), DOCUMENTA (Santander, Spain), GSub (Berlin, Germany), ZSI (Vienna, Austria)

A Budapest Esély Nonprofit Kft. támogatásának összege: 21.018,- Euro

More information in English on the Lecim website, the summary of the project see here.
A projekt összefoglalójának letölthető verzióját ld. itt, további letölthető anyagok a Lecim website-on.

 

2014-ben a Brüsszeli alapok az élethosszig tartó tanulást, és ezzel kapcsolatos tapasztalatcserét támogató, 2007-11 között megvalósított projektek közül a legjobbnak választotta a LeCiM-projektet. A jó gyakorlatokat tartalmazó kiadvány angol nyelven a lap aljáról letölthető.A PROJEKT CÉLJA


A szakképzési és felnőttképzési tevékenységek hatásának maximalizálása a közepes méretű közép-európai városokban, a migránsok integrálása érdekében.

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI, FŐ TEVÉKENYSÉGE

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI a migránsokkal foglalkozó szervezetek illetve a migránsok.
Ennek érdekében a PROJEKT olyan MÓDSZEREK ADAPTÁCIÓJÁT KÉSZÍTETTE ELŐ, amelyek:

  • Minél több helyi partner bevonásával összehozzák az érdekelt feleket  annak érdekében, hogy partnerség szerveződjön az oktatási tervek helyi jóléti rendszerekbe való integrálására.
  • Növelik a helyi fejlesztési partnerségek kapacitását, és az élethosszig tartó tanulást célzó akciótervekben összefogják a más (pl.: lakhatás, foglalkoztatás,vállalkozás, interkulturális problémák) területeket érintő, a migránsok beilleszkedését segítő intézkedéseket.
  • Segítenek a sikeres helyi tapasztalatok megosztásában, a szakpolitikusokkal, hatóságokkal és a  helyi önkormányzatok képviselőivel a szükségletek, a szakpolitikai keret és a források összehangolása érdekében.

A projekt FŐ TEVÉKENYSÉGE: három olyan modellprogram megismerése és adaptálásának előkészítése, amelyek korábbi, sikeres projektek eredményeként jöttek létre Bolognában, Berlinben és Dunkerque-ben.

TEVÉKENYSÉGEK

Elemzés

A befogadó városok, Catania, Santander és Budapest, a projekt első szakaszában, 2010 NYARÁIG szükségletfelmérést végeztek a helyi migránsok és a migránsokkal foglalkozó civil szervezetek, intézmények és hatóságok körében. A modelleket átadó városok: Berlin, Bologna és Dunkerque ugyanez idő alatt elemezték a náluk sikerrel futó programokat, és beszámoltak az eredményekről, meghatározták a sikertényezőket. (Az eredményeket röviden ismertető szlájdok magyar nyelven elérhetőek a lap alján szereplő további letölthető anyagok közt.)

Modellek ismertetése, átvétele

Ezt követően (2010 ŐSZE-2011 ŐSZE KÖZÖTT) a migránsok ügyében érintett (stakeholder) szervezetek lokális és nemzetközi workshopok keretében ismerhették meg a három sikeres modellprogramot. A workshopokon a stakeholderek megvizsgálták, hogy milyen feltételek mellett, milyen módon adaptálhatóak az egyes modellek a hazai viszonyokra, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek az adaptációban részt tudnak venni, majd ezek alapján javaslatot tettek valamely modellprogram átvételére, illetve megkezdték az átvételhez szükséges feltételek kialakítását, az átvételt segítő projektek generálását.

Adaptáció, a helyi stakeholderekkel végzett munka

A kutatómunka elvégzése után a szükségletelemzés eredményeit a 2010. júniusi bécsi kutatási szemináriumon ismertettük. Ez alapján, a lehetséges modellprogramok megismerése után a kutatók és a Budapest Esély szakembercsapata a Bolognai modell átvételét javasolták, különösen a modell városi hatóságok és civil-egyházi szervezetek együttműködésére vonatkozó részét, illetve a diszkriminációt megelőző és részben kezelő rendszerként működő antenna hálózathoz hasonló rendszer kialakítását.
Az első hazai workshop a magyarországi civilek, intézmények és a fővárosi, illetve országos illetékes hatóságok felé ismertette a projekt lehetőségeit, illetve a lehetséges modellprogramokat.
Ezt követően, a projektidő alatt bekövetkezett kormányváltás és helyi önkormányzati változás miatt egy civilekkel folytatott újabb egyeztetésre is sor került. A megbeszélésen kialakítottuk azokat a javaslatokat, amelyek a Főváros és a civilek közötti együttműködés megkezdésének alapköveiként funkcionálhatnak. Ezzel a javaslattal vettük fel a kapcsolatot az új önkormányzattal, amely nyitottnak mutatkozott az együttműködésre.
Az együttműködés részleteit, menetét, a bevontak körét a 2011. március-október között tartott következő két workshop tisztázta. a munka folytatása, és a gyakorlati együttműködés megkezdése a projektidőn túl, 2012 első negyedévében várható, ennek eredményeiről a Fővárosi települési együttműködési programhoz kapcsolódó menüpontokban adunk majd hírt.

Az eredmények

  • Megvalósult 3 hazai workshop, 2 civil egyeztetés, amelyen
  • kidolgozásra került egy átfogó javaslat, civil-egyházi-intézményi-önkormányzati együttműködésre, a hazai migránsok javításának érdekében. (Lásd a további letölthető anyagok közt magyar és angol nyelven)
  • A javaslathoz csatlakozott a Fővárosi önkormányzat 3 ügyosztálya, 8 civil szervezet, érdeklődik további 5 civil szervezet 3 kutató intézet illetve a Bevándorlási Hivatal és az Állampolgári Jogok Biztosának Hivatala.
  • A civil szervezetek létrehoztak 3 projekttervet, amely a tartós és gyakorlati együttműködés alapja lehet; a projektbe megfelelő felhívás esetén várják a Fővárosi Önkormányzat pályázókénti/konzorciumi/támogatói csatlakozását.
  • Az Antenna-hálózat létrehozására nem került sor, mivel ilyen (több célcsoportra vonatkozóan) célú rendszert idő közben az Egyenlő Bánásmód Hatóság más céltámogatásból létrehozott.

további célok:

  • A projekt folytatásaként javasolt ehhez a hálózathoz csatlakozni.
  • Javasolt, hogy a települési esélyegyenlőségi programba, annak felülvizsgálatakor (2012 vége) a LeCiM projekt eredményeire alapozva új célcsoportként kerüljenek be a migránsok.

Az eredmények megosztása
2010-2011-ben az esélyegyenlőséggel, kisebbségi csoportokkal kapcsolatos képzéseken, települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos konferenciákon, fórumokon, levelezésben, így pl. a honlapon, az Esélyháló konferencián (2011. június) és az ettől kezdve működő Esélyháló információs és konzultációs listán.
A projektben végzett tevékenységről a berlini záró konferencián számoltunk be a szakmának, 2011. októberében. A 2011. novemberében, Brüsszelben megrendezett LeCiM szeminárium témája a projekt eredményein túl az együttműködések jellegzetességei, tanulságai, illetve a stakeholderek tapasztalatai voltak. A konferencián a Fővárost Dr. Szentes Tamás egészségügyi és szociális főpolgármester-helyettes képviselte, aki az egyenlő bánásmód fontosságáról beszélt, hangsúlyozta a szociális és egészségügyi ellátásban az állami és önkormányzati intézmények/hatóságok, illetve a civil és egyházi szervezetek közötti együttműködés szerepét.
(A berlini és a brüsszeli konferencia szakmai anyagait angol nyelven lásd a további letölthető anyagok alatt.)A MEGVALÓSÍTÓ PARTNERSÉGRŐL

A MetropolisNet egy Európában egyedülálló szervezet, amely tizenkét európai város különböző szervezeti formában működő, szociális, oktatási és foglalkoztatási területeken működő szervezeteit tömöríti. Az együttműködés célja, hogy az uniós irányelvek mentén, közös projektekben fejlesszen és próbáljon ki innovatív módszereket annak érdekében, hogy erősítse az egyes országokon és az Unión belüli társadalmi kohéziót, jobb lehetőségekhez, ezzel jobb életminőséghez juttassa az európai polgárokat. Munkája során a Hálózat megosztja és felhasználja a tagszervezetek helyi tapasztalatait, a lokálisan kifejlesztett jó gyakorlatokat, amelyek egy-egy hátrányos helyzetű társadalmi csoport jobb körülmények közé kerülését, illetve esélyegyenlőségének érvényesülését szolgálják.
A MetropolisNet egyetlen közép-kelet európai tagjaként a Budapest Esély Nonprofit Kft. évek óta képviseli Magyarországot. A Hálózat tagjaival számos tapasztalatcsere-programban, közös innovációs projektben vettünk részt, amelyek tapasztalatait a Budapest Esély alaptevékenységeiben is felhasználjuk.

További letölthető anyagok:

Kapcsolat és bővebb információ: Erdélyi Tea projektvezető (erdelyi@pestesely.hu)


TÁMOGATÓINK