Közfoglalkoztatás


2011. január 1–jétől a korábban működő, többféle támogatási rendszerű Út a munkához közfoglalkoztatási programot egységesített közfoglalkoztatási rendszer váltotta fel. Jelenleg ezen belül is többféle program létezik:

 • Önkormányzat által szervezett, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: napi 6–8 órás foglalkoztatás, 2–12 hónapos időtartamban.
 • Országos közfoglalkoztatási programok: a foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap időtartamban és teljes munkaidőben történhet.
 • Start kistérségi közmunkaprogramok: jellemzően mezőgazdasági idénymunkák elvégzésére specializált közmunkaprogramok.
 • Támogatást kaphatnak azok a vállalkozások is, akik bővítik a foglalkoztatottak létszámát, és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeket kívánnak foglalkoztatni.

Kik vonhatóak be a közfoglalkoztatási programokba?

Azok az álláskeresők, akik a lakóhelyük szerinti illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán (korábban: munkaügyi központ) regisztráltak, és a foglalkozás–egészségügyi szakorvos által kiállított foglalkoztathatósági szakvélemény alapján foglalkoztathatóak.

Kötelezhetőek a közfoglalkoztatásban való részvételre az aktív korúak ellátására jogosultak körén belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők. Ez az ellátási forma azon álláskeresők pénzbeli ellátását célozza, akik egészségi állapotukat és életkorukat tekintve potenciálisan munkaképesek, azonban az elsődleges munkaerőpiacon nehezen tudnak elhelyezkedni. Az FHT havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%–a (2018–ban 25 650 Ft). Ennek feltétele a kérelem beadását megelőzően minimum 365 nap együttműködés a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával, tehát ez az ellátási forma is regisztrációhoz kötött. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felülvizsgálja a Kormányhivatal Hatósági Osztálya. Az ellátás köréből azok az álláskeresők esnek ki, akik:

 • Az elmúlt egy évben pozitívan megváltozott anyagi körülményeiknek köszönhetően a jogszabályban rögzített egy főre eső jövedelemhatárt a felülvizsgálat idején meghaladják,
 • A Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán együttműködés hiányában megszűnik a regisztrált státuszuk,
 • Az FHT–ra való jogosultság megállapításának dátumától számított egy éven belül nem tudnak legalább 30 nap munkavégzésről (közfoglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás, önkéntes munka, háztartási munka), vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú képzésben történő részvételről igazolást bemutatni.

Fontos tudni, hogy az FHT jogosultság elvesztése nem jelenti a közfoglalkoztatásban való részvételi lehetőség elvesztését! (Az FHT–ra jogosultság feltételeiről az 1993/III. évi törvény rendelkezik.)

A közfoglalkoztatásban való részvétel ideje alatt az FHT folyósítása szünetel. A közfoglalkoztatásban résztvevőket munkabér illeti meg, ami munkakörönként eltérhet. A mindenkori közfoglalkoztatási bér összege jogszabályban rögzített.

A közfoglalkoztatási bér 2021.január 01–től változott

 • Közfoglalkoztatási bér: 85.000.–Ft
 • Garantált közfoglalkoztatási bér: 110.815.–Ft
 • Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér: 93.525.–Ft
 •  Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér: 121.935.–Ft

 

A közmunka programokban kizárólag a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által közvetített álláskeresők foglalkoztathatóak.

Kik azok, akik nem vehetnek részt a közmunka programokban?

 • Azok az álláskeresők, akik nem regisztráltak,
 • Azok az álláskeresők, akik együtt nem működés miatt elveszítették a regisztrációs státuszukat,
 • A rokkantsági ellátásban részesülők,
 • A GYES–en, illetve GYED–en lévők,
 • A korkedvezményes, vagy öregségi nyugdíjra jogosultak.

 

Kapcsolódó jogszabályok:
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról 1993/III. évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

További információ ügyfélszolgálatunkon, amelynek elérhetőségéről és ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.


TÁMOGATÓINK