Csepel Csillagtelep szociális célú rehabilitációja


Csepel Csillagtelep szociális célú rehabilitációja
VEKOP –6.2.1–15–2016–00006
Teljes támogatási időszak: 2017.12.15–2021.02.28.
Budapest Esély támogatási időszaka: 2018.04.01–2020.09.30.
Konzorcium vezető: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

A projekt teljes költségvetése: 1 699 755 944 Ft
Budapest Esély Nonprofit Kft. támogatásának összege: 62 285 400 Ft
A projekt célja, a szoft tevékenységek célja:
 A projekt célja Csillagtelep városrész komplex rehabilitációja – lakófunkciójának megerősítése és bővítése, valamint új szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása. A projekt infrastrukturális beruházásainak keretében megújul 11 lakóépület, a Jupiter utca–Rakéta utca–Tejút utca által határolt közterület, valamint a Vénusz tagóvoda udvara és kerítése.
A fizikai beruházások mellett a projekt szoft partnerei a helyi lakosság igényeire, szükségleteire épülő szociális támogatást, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő programokat, közösségi szolgáltatásokat, valamint a lakosság munkaerő–piaci rugalmasságát, integrációját támogató programokat valósítanak meg.  
Budapest Esély által végzett tevékenységek: 

A Csepel Csillagtelep szociális célú rehabilitációja című projekt keretében a Budapest Esély Nonprofit Kft. XXI. kerület Csepel Önkormányzata konzorciumi partnereként vett részt. A megvalósítás során feladatunk volt a főpályázó által szervezett OKJ felnőttképzési program megvalósítása érdekében, az akcióterületen élő lakosság toborzása, majd összesen 70 fő kiválasztása és a képzések időtartama alatt mentorációjuk. A szakképzések több ütemben kerültek megvalósításra. A projekt keretében targoncavezető, emelőgép kezelő, CNC gépkezelő, élelmiszer és vegyiáru eladó, valamint óvodai dajka képzés zajlott.
 A képzésbe bevont résztvevők számára a képzés ideje alatt és azt követően egyéni és csoportos mentorálást, valamint munkaerő–piaci készségeket fejlesztő motivációs, kulcskompetecia–fejlesztő és álláskeresési tréningeket biztosítottunk. A képzésbe vont álláskereső résztvevők számára a képzés teljes idejére megélhetési támogatást biztosítottunk, melynek összege havi 64.000 Ft volt.

TÁMOGATÓINK