Fővárosi autizmussal élőket segítő koncepció


Budapest több, mint esély! –
Autistákat segítő koncepciót dolgozott ki a főváros

Az autisták érdekvédelmével foglalkozó civil szervezetek (Aura, AOSZ...), fővárosi egészségügyi és szociális intézmények és - a Települési Esélyegyenlőségi Program koordinátoraként - a Budapest Esély Nonprofit Kft. működtek közre a Főváros Autizmussal Élőket Segítő Koncepciójának kidolgozásában, amelyet a Fővárosi Közgyűlés október 21-i ülésén fogadott el.

A fővárosi ellátási hiányok, és a megoldatlan feladatok súlya miatt az autizmussal élő személyek ellátásának megszervezésére, családjaik terhének csökkentése érdekében dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettes felkérésére, dr. Szendrei Róbert irányításával 31 fővárosi szakember műhelymunka keretében 6 munkacsoportban dolgozta ki Budapest Főváros Autizmussal Élőket Segítő Koncepcióját, melyet a Fővárosi Közgyűlés október 21-i ülésén fogadott el.

Az elfogadott Koncepció hiánypótló jelentőségű, ugyanis a jelenlegi egészségügyi, szociális ellátó intézmények, és azok a szolgáltatások, ügyfélszolgálatok, amelyeket az autisták szükségszerűen igénybe vesznek, nincsenek felkészülve autizmussal élő személyek fogadására, nem alkalmasak speciális mentális és egészségügyi problémáik tolerálására, szükségleteik adekvát kielégítésére.

A Fővárosi Autista Műhely 2011 májusától végezte önkormányzati- civil- egyházi összefogással tevékenységét. A műhelymunkában a - Budapest Települési Esélyegyenlőségi Programjának koordinátoraként - a Budapest Esély Nonprofit Kft. is részt vett. Az elkészített Koncepció tervezetének Fővárosi Közgyűlés elé terjesztését, széleskörű társadalmi egyeztetés előzte meg. A Koncepció, a meg lévő intézményekre és struktúrára építve komplex egészségügyi, szociális, oktatási, foglalkoztatási ellátási modellt vázolt fel az autizmussal élők és családtagjaik életének javítására.


TÁMOGATÓINK