Munkaerő-piaci szolgáltatások VEKOP 8.1.2-16


A VEKOP–8.1.2–16–2017–0001 “Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerő–piaci szolgáltatásainak támogatása” elnevezésű projekt megvalósításának bemutatása

Támogatási időszak: 2019.02.01 – 2022.07.29.

A projekt teljes költségvetése: 470.000 000 forint
Budapest Esély Nonprofit Kft.– re eső rész  272.610.300 forint

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%–a.

Megvalósítók: A projektet a Budapest Esély Nonprofit Kft., a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a Baptista Integrációs Központtal közös konzorciumban (a továbbiakban: konzorcium) valósította meg. Külön együttműködési megállapodás alapján a célcsoport elérése, projektbe történő bevonása részben Budapest Főváros Kormányhivatalán keresztül, részben a konzorciumi tagok toborzó tevékenysége során történt meg. A projektbe vont résztvevőkkel egyéni fejlesztési terv készült, ami tartalmazta a személyre szabott szolgáltatásokat. A program elősegítette a szolgáltatásokban résztvevők elhelyezését a nyílt munkaerőpiacra.

A szolgáltatásokat tapasztalt szakemberek végezték: pszichológusok, munkaerőpiaci tanácsadók/mentorok, munkáltatói kapcsolattartók, trénerek.
Munkáltatói fórum valósult meg cégek és együttműködő partnereink részvételével, stakeholder fórumot szerveztünk munkaerőpiaci szereplőkkel és 2022. július 20–án pedig megrendeztük a projekt záró rendezvényét.

Programba vonható volt az, aki:

 • álláskereső,
 • vagy 3 hónapja nyilvántartott álláskereső,
 • vagy 25 év alatti,
 • vagy alacsony iskolai végzettségű,
 • vagy elavult szakképzettségű,
 • vagy 50 év feletti,
 • vagy gyermek gondozását, családtag ápolását követően kíván visszatérni a munkaerőpiacra,
 • vagy inaktív, aki kéri nyilvántartásba vételét.

A programban résztvevők száma: 5300 fő
Az egyéni fejlesztési tervet sikeresen megvalósítók száma: 4243 fő
A szolgáltatásban részesülők elhelyezkedése az elsődleges munkaerő piacon: 1194 fő

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta a program:

 • egyéni fejlesztési terv készítése,
 • személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés,
 • munkaerő–piaci mentori szolgáltatás (ennek keretében: egyéni munkatanácsadás, szociális információnyújtás)
 • pszichológiai tanácsadás,
 • pályaválasztási tanácsadás,
 • pályamódosítási tanácsadás,
 • munkaerő–piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás,
 • újraorientáló csoportos foglalkozás,
 • munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás,
 • pályamódosítási csoportfoglalkozás.

A programban nyújtott legsikeresebb szolgáltatások a következők voltak:
1. Munkaerő–piaci mentoráció
Célja volt az álláskeresők munkaerő–piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése. Továbbá, hogy az ügyfél objektív képet kapjon arról, jelenleg hol tart a kívánt pozíció megtalálásában, ennek eléréséhez milyen lépéseket kell még megtennie, illetve milyen segítséget tud a projekt keretében igénybe venni.

 

2. Pszichológiai és Pályaorientációs Tanácsadás
A szolgáltatás célja az volt, hogy munkaerő–piaci továbblépésük érdekében segítsen a munkát keresőknek feltárni a személyiségükben rejlő, életvezetésből, személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó vagy nehezítő körülményeiket. A szolgáltatás célja továbbá az volt, hogy segítsen a tanácskérőknek érzelmi nehézségeik kezelésében, a munkába állást akadályozó személyes problémáik megértésében, feldolgozásában, megoldásában. 
A pályamódosítás előtt állóknak segítséget nyújtottunk az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya–elképzeléseikhez illeszkedő életpálya kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tanulási lehetőségek kiválasztásában, az elérendő célok megfogalmazásában, és az ehhez szükséges lépések meghatározásában, az erősségek, képességek, érdeklődési területek feltérképezése mentén.

3. Csoportos szolgáltatások
A program keretében Munkaerő–piaci reintegráló, Újraorientáló, Kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő és Pályamódosító csoportos foglalkozásokat tartottunk. Az együttgondolkodás során a kommunikáció, kooperáció, konfliktuskezelés, döntés és kreativitás képességeivel is foglalkoztak a résztvevők. 

4. Személyre szóló állásfeltárás
Az ügyfél személyre szabott igényei mentén a mentor konkrét álláslehetőségeket ajánlott, melyekre az ügyfél célzottan jelentkezhetett, illetve igénybe vehette a projektben dolgozó munkáltatói kapcsolattartó kollegák által feltárt munkaerőigényeket is.  A kapcsolattartók a munkáltatókkal is naprakész kapcsolatot tartottak fent, részükre ingyenes toborzást és előszűrést végeztünk.    

Együttműködéseink:

 • Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály
 • Budapest Főváros Kormányhivatala Kerületi Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai
 • Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
 • Utcáról Lakásba Egyesület
 • Motiváció Alapítvány
 • Budapest kerületi önkormányzatai, kiemelten:
 • Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
 • Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 • Budafok–Tétényi Család– és Gyermekjóléti Központ
 • Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
 • Baptista Integrációs Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Soroksár 1., Soroksár 2., Újbuda; Csepel

A projekt megvalósítása alapján elkészítettük a Szolgáltatásfejlesztési Koncepciót, melyben összegezzük tapasztalatainkat és a szolgáltatásokban rejlő fejlődési lehetőségeket.
További információ: Budapest Esély Nonprofit Kft. 1084 Őr utca 5–7.

Szolgáltatásfejlesztési Koncepció

Szakmai beszámoló

Képek a program megvalósításáról

Nyitórendezvény


                                         

 

Képek foglalkozásainkról 
                              

 

Zárórendezvény


TÁMOGATÓINK