Család velem, karrier előttemCSALÁD VELEM, KARRIER ELŐTTEM

Támogatási időszak: 2010.03.01. – 2011.08.31.
Támogatási szerződés száma: TÁMOP–2.4.3/A–09/2–2009–2003
Konzorciumvezető: Budapest Esély Nonprofit Kft.
Konzorciumi partnerek: Eutrend Kft., E–help Kft.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. támogatásának összege: 53.151.800.Ft


A projekt célja:

A projekt hosszú távú célja a munka és a magánélet összeegyeztetésének segítése a gyermeket nevelők számára innovatív atipikus foglalkoztatási módszerekkel.

A projekt közvetlen célja:

 • a kisgyermekesek, gyermeket nevelők felkészítése a munkavállalásra, a családi és munkahelyi kötelezettségek hatékony összehangolására
 • atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidő, munkaerő kölcsönzés, osztott munka) innovatív bevezetése a munkáltatóknál és a célcsoport integrálása
 • a projektrésztvevők piaci munkahelyen való elhelyezkedésének segítése komplex eszközökkel (képzés, tréningek, állásközvetítés, tanácsadás, mentorálás)
 • innovatív önsegítő játszóház létrehozása

Konkrét eredmények:

 • projektbe bevontak száma 60 fő, valamennyien család és munkahely tréningen vettek részt
 • 40 fő szakképzésben vett részt
 • 14 fő 6 hónapig tartó atipikus foglalkoztatásban vett részt
 • 47 fő (a bevontak több 78%-a) a foglalkoztatottak száma (a pályázatban vállalt 15 fő helyett)

A projekt fő szakaszai

1.    Előkészítés

 • a résztvevők kiválasztása 2 részben zajlott. Az első részben általános információkat kérdeztünk, a második részben a jelentkezőknek teszteket kellett kitölteniük, melyek megmutatták, hogy a jelentkező mennyire felel meg az általa választott szakma követelményeinek
 • a projektbe bekerültekkel egyéni fejlesztési tervet dolgoztunk ki, a problémák, elhelyezkedést akadályozó tényezők feltárását követően, azok megoldására akciótervet dolgoztunk ki
 • ezt követte a projekt résztvevőivel az együttműködési megállapodás megkötése

2.    Képzés

 • család és munkahely tréning: intenzív, 5 napos tréning minden résztvevő számára. Az oktatás kiscsoportokban zajlott felkészült segítő és HR szakemberekkel. Motivációs, álláskeresési és önértékelés javító elemeket tartalmazott
 • mentorálás/munkavállalási tanácsadás: a projekt valamennyi résztvevője számára képzett mentor/munkavállalási tanácsadó nyújtott folyamatos mentori támogatást
 • állásközvetítés: valamennyi résztvevő belépett a Budapest Esély központi rendszerébe, így számukra célzott álláslehetőségeket tártunk fel a munkáltatói kapcsolattartó
 • szakképzés: 15 fő élelmiszer- és vegyi áru eladó, 15 fő bér- és társadalombiztosítási szakelőadó, 10 fő családi napközi üzemeltető és házi gyermekfelügyelő képzésen vett részt.

A képzések ideje 2 és 7 hónap között volt, maximum heti 20 óra elfoglaltságot jelentve. A résztvevőknek BKV bérletet és igény szerint gyermekfelügyeletet biztosítottunk.

 • a munkáltatók felkészítése a munkavállalók fogadására: a munkáltatóknál munkahelyi esélyegyenlőségi tréninget szerveztünk, melynek célja volt a munkáltatók felkészítése az atipikus formák és a sokszínűség befogadására

3.    Foglalkoztatási szakasz

 • önsegítő játszóház/családi napközi: partnerünknél, az Eutrend Kft.-nél kialakításra került egy családi napközi, a családi napközi üzemeltető képzés sikeres befejezésével a résztvevők csatlakoztak a gyermekek felügyeletének biztosításához (4 fő)
 • osztott munkakör teamek kölcsönzése: az E-Help konzorciumi partnernél innovatív foglalkoztatási megoldást próbáltunk ki. A munkaerő kölcsönző cég részmunkaidőben foglalkoztatta a projektrésztvevőket, és igyekezett munkaköri párokban kikölcsönözni őket. Így nemcsak egy munkáltatónál próbálhatták ki magukat, hanem több helyen, valamint még több munkahelyen mutathatták be a résztvevők az osztott munkakör előnyeit. A résztvevők számára a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőséget teremtett a családi és munkahelyi feladatok összehangolására (12 fő 6 hónapi foglalkoztatására került sor)

4.    Utánkövetés

 • álláskeresési technikák tréning: azok számára, akiknek nem sikerült elhelyezkedni, 3 napos tréninget szerveztünk
 • álláskeresés: munkavállalási tanácsadóink, mentoraink folyamatosan segítették a résztvevőket az aktív álláskeresésben
 • utánkövetés: mentoraink figyelemmel kísérték a résztvevőket, folyamatosan kapcsolatot tartottak velük és segítettek problémáik megoldásában

A projekt során 4 alkalommal közösségi programok szervezésére is sor került.

A projekt, hosszabbítást követően, 2011. november 30-án zárult.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. konzorciumi partnerei a projektben:
Eutrend Kft.

 • Kisgyermekellátás, családi napközi üzemeltetés
 • Közösségi és szakmai rendezvények
 • Önsegítő játszóház üzemeltetése
 • Gyermekgondozók foglalkoztatása

E-Help Kft.

 • Atipikus munkahelyek kialakítása
 • Foglalkoztatás
 • Folyamatkövetés, munkahely-megtartás

 

BESZÁMOLÓK

2011. december 20.
A pályázat céljainak megfelelően a megvalósítók a munka és a magánélet egyensúlyát elősegítő atipikus foglalkoztatás keretein belül segítették a gyermek(ek)et nevelőket visszailleszkedni  a munkaerőpiacra. A program iránt 250 fő mutatott érdeklődést a toborzás során és 116 fő jelentkezett adatlapunkon. A kiválasztás során 60 olyan személy került be a projektbe, akik a munkaerőpiacról már jelentős mértékben kiszorult regisztrált álláskeresők voltak, és semmilyen támogatásban, segélyben nem részesültek, miközben gyermeket neveltek.
A jelentési időszakban megvalósult a pályázatban vállalt nyilvánossági elemek közül a projekt eredményeit bemutató rádió interjú, illetve a záró sajtótájékoztató, amihez közzé adtunk sajtóanyagot. Elkészült a projekt önértékelése és hatástanulmánya. Elkészült a második kiadványunk, mely "Ajánlat munkáltatóknak az atipikus foglalkoztatásról" alcímet viseli, az előzőhöz hasonlóan, ami annak törvényileg naprakész, jó példákkal kiegészített változata. Partnereink között terjesztettük intézményi rendezvényeinken személyesen, illetve postai úton.
A projekt zárásakor felmutatható eredmények a pályázati indikátorok mentén:
A képzésbe bevontak, és azt sikeresen elvégzők száma: 60 fő, mely túlmutat a pályázatban vállalt 45 főn.  Szakképzésben vett részt 40 fő és azt sikeresen mind el is elvégezte. Támogatott, atipikus foglalkoztatás keretében 6 hónapig 14 fő az E-Help Kft. konzorciumi partnerünknél volt alkalmazásban, melyből 12 fő további 6 hónapig tovább lett foglalkoztatva, és jelenleg is állásban van; további 4 fő pedig az Eutrend Kft. konzorciumi partnerünknél volt alkalmazásban, melyből 2 fő további 3 hónapig, 2 fő pedig 6 hónapig volt alkalmazásban, és ők jelenleg is állásban vannak. Atipikusan tehát 14 fő van alkalmazásban.
A foglalkoztatottak száma összesen 47 fő, a bevontak 78%-a, ami túlmutat a pályázatban vállalt 15 főn, valamint azt is jelenti, hogy a szakképzésbe bevont ügyfelünk közül mindenki, a be nem vont álláskeresők közül is néhányan sikeresen elhelyezkedtek a mentorálásnak és a tréningeknek köszönhetően.
A projekt utánkövetési szakaszában ügyfeleinknek folyamatosan rendelkezésére álltunk álláskeresési tanácsadással, mentoraink minden felmerülő kérdésben támogatást nyújtottak. Intézményünk a projektfenntartási időszakban is folytatja a rendelkezésre állást a saját működési keretein belül.

2011. november 2.
Ebben az időszakban a támogatott foglalkoztatásban részesülők továbbra is atipikus alkalmazásban vannak az E-Help Kft.-nél (12 fő élelmiszer eladó) és az Eutrend Kft.-nél (4 fő családi napközi üzemeltető). A projekt résztvevőinek beilleszkedését segítjük továbbra is tanácsadással és a munkáltatókkal való kapcsolattartással (7 alkalom). Az élelmiszer eladók közül 2 fő önállóan elhelyezkedett 8 órás állásban, így helyükre az ügyfélkörünkből vontunk be másik 2 főt. A 12 fő továbbfoglalkoztatása jelenleg is tart.
Október 3-án, az élelmiszer eladók támogatott foglalkoztatási szakaszának végéhez közeledve csoportos tájékoztatót tartottunk számukra a továbbfoglalkoztatás várható részleteit illetően.
A családi napköziben a 4 fő kötelező továbbfoglalkoztatása szeptember 30-cal lejárt, közülük 1 fő határozatlan idejű munkaszerződéssel jelenleg is ott dolgozik, 1 fő saját napközit nyitott, 1 fő gyermeket vár, 1 fő pedig álláskereső.
Az álláskereső csoportba tartozó ügyfeleink közül további 3 fő lemorzsolódott, 4 fő atipikus foglalkoztatásban vesz részt, szintén 4 fő nyolcórás foglalkoztatásban vesz részt, további 4 fő jelenleg is álláskereső, 2 fő egyéb ellátásban részesül.
Lebonyolítottuk a 3. és a 4. közösségi rendezvényünket is. A május 7-i szabadtéren, a Budai várban, a gyerekekkel közösen kivitelezett "kalandjáték" formájában valósult meg, a szeptember 9-i pedig egyfajta búcsú alkalom volt, amikor az ügyfelek találkozhattak nagy körben egymással, és összegezhették tapasztalataikat.
A tb- és bérügyi szakelőadó képesítéssel rendelkező ügyfelünk közül sikeresen elhelyezkedett 14 fő, 1 fő álláskereső. Hárman a Magyar Államkincstárnál, így munkáltatói kapcsolattartónk felvette a humánpolitikai osztállyal a kapcsolatot, hogy hosszú távú együttműködést alakítsunk ki. Az osztályvezető személyesen is ellátogatott hozzánk és ismertettük vele a projektet, valamint a célcsoportunkat.
A munkáltatók számára fórumot tartottunk október 11-én az atipikus foglalkoztatásról és a nők munkaerő-piaci helyzetéről, mely már a harmadik munkáltatói fórumunk volt a projekten belül. Ezúttal a civil, a kormányzati és az üzleti szektorból hívtunk előadókat, ennek megfelelően a résztvevők köre is hasonlóan színes volt.
A május 2-i monitoring látogatás során ki lett emelve a mentorok magas szintű és alapos dokumentálási rendszere az ügyfelek előrehaladását illetően.
Eredményesen zárult a Social Label (felelős vállalkozás audit) kivitelezése, melynek eredményeképp helyzetfelmérő elemzés készült a Budapest Esély Nonprofit Kft. HR gyakorlatáról és javaslatok fogalmazódtak meg az esélyegyenlőségi szempontok és a dolgozói elégedettség növelésére megerősítésére.
Eredményesen zárult az egész éven át tartó esetmegbeszélő sorozatunk a projekt stáb tagjai számára heti 1 alkalommal, ahol a csapatépítés, szervezeti együttműködési fejlesztés volt a téma.
Jelenleg nyomdai előkészítés alatt van a második kiadványunk, Ajánlat munkáltatóknak az atipikus foglalkoztatásról alcímet viseli, az előzőhöz hasonlóan, ám annak törvényileg naprakész, jó példákkal kiegészített változata. Terjesztését partnereink között tervezzük, a november 15-ét követően.

2011. április 2.
Sikeresen lezajlott a Család és munkavállalás tréning, ahol mind a 60 ügyfelünk részt vett. A karácsonyi időszakban közösségi rendezvényt bonyolítottunk le. A szakképzések a tervek szerint lezajlottak. Tíz fő családi napközi üzemeltetőként, 15 fő élelmiszer- és vegyiáru-eladóként és szintén 15 fő társadalombiztosítási és bérügyi ügyintézőként végzett. A szakképzésben nem részesült ügyfeleink részére nyitott volt a lehetőség az idén év elején az Álláskeresési technikák tréningen való részvételre, ezzel 20 fő élt. A munkáltatók számára a 15 fő részvételével megrendezett Munkahelyi esélyegyenlőség tréningen kívül még két eredményes Munkáltatói fórumot tartottunk, ahol az atipikus foglalkoztatásra készítettük fel és érzékenyítettük őket. A munkáltatók számára ajánlásokat készítettünk egy füzet formájában az atipikus foglalkoztatásról, melyet szintén terjesztettünk partnereink között. az együttműködéseknek köszönhetően ebben az időszakban megtörtént 12 fő élelmiszer- és vegyiáru-eladóként való munkába helyezése részmunkaidőben, a munkaerő-kölcsönző partnerünkön keresztül, továbbá 4 fő dolgozik a családi napköziben, szintén részmunkaidőben.

2010. október 2.
A projekt hosszú távú célja a munka és magánélet összeegyeztetésének elősegítése a kisgyermekesek számára innovatív atipikus foglalkoztatási módszerekkel. A beszámolási időszakban a toborzás és kiválasztás során hetven fővel dolgoztunk, a projektbe ebből 60 főt vontunk be a projektbe (15 fő élelmiszer és vegyiáru eladó, 15 fő tb- és bérügyi szakelőadó, 10 fő családi napközi üzemeltető, 20 fő álláskereső). A kiválasztást szakemberekkel végeztettük, teszt és csoportos interjú alkalmazásával.
A mentori szolgáltatás keretében a mentorok elkészítették a bevont ügyfelekkel az egyéni fejlesztési terveket, így a kliensek a szükségleteiknek megfelelően veszik igénybe a projekt tanácsadói, mentori szolgáltatásait.
A kiválasztás ideje alatt is működött már a gyermekfelügyelet, és megnyitottuk a családi napközit. A nyár végén az első közösségi rendezvényen minden résztvevő megismerkedett egymással.


TÁMOGATÓINK