MINŐSÉGPOLITIKA


A Budapest Esély a társadalmi-gazdasági körülményekhez rugalmasan igazodó tevékenységein keresztül elsősorban a hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piaci esélyeinek növelésével kínál megoldást egyes társadalmi problémák mérséklésére, illetve súlyosbodásuk megelőzésére. Értékeink: szakszerűség, stabilitás, humanitás, kreativitás.

A szakszerűség jelenti, hogy munkatársaink elkötelezettek mind a tevékenységek jó szakmai színvonalú ellátásában, mind saját szakmai fejlődésük tekintetében. Nyitottak új szakmai eszközök, megoldások megismerésére, rugalmasak az intézmény tevékenységeinek helyi sajátosságokhoz és változó társadalmi-gazdasági körülményekhez való igazításában. Munkánk során arra törekszünk, hogy a képzési tevékenységek során elért kompetencia-fejlődés a résztvevők számára a gyakorlatban hasznosítható eredményeket hozzon. A képző intézmény elkötelezett abban, hogy dolgozói számára megteremtse azokat az infrastrukturális és szakmai fejlődést biztosító feltételeket, amelyek a szakmai színvonal fenntartásához szükségesek.

A stabilitás jelenti, hogy tevékenységeink tartósan jó minőségéért garanciát vállalunk, ennek érdekében működtetjük belső ellenőrzési rendszerünket, és a képzési tevékenységek minőségirányítási rendszerét. A képző intézmény vezetése elkötelezett a tartósan jó, stabil, kiszámítható minőség személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében. Partnereinktől, beszállítóinktól is elvárjuk ezeket a minőségi kritériumokat, a szakmai hozzáértést és az etikus magatartást. Ennek érdekében figyelembe vesszük ezt a partnerek és beszállítók kiválasztásánál illetve munka közbeni minősítésénél. A stabilitás jelenti a jogszabályoknak megfelelő, átlátható működési keretek biztosítását. Dolgozóink elkötelezettek a stabilitás fenntartásában, munkájuk során megismerik és használják a minőségirányítási rendszert, segítik annak továbbfejlesztését.

A humanitás jelenti, hogy tevékenységeink középpontjában az ember, mint a szolgáltatások megrendelője és használója áll. Képzéseink az álláskeresők és a velük foglalkozó szakemberek rendszeresen monitorozott szakmai szükségleteihez igazodnak; a képzések körülményeinek megtervezésekor humán szükségleteket, képességbeli problémákat, magánéleti igényeket is figyelembe veszünk. Így minden érintett számára egyenlő hozzáférést biztosítunk, és előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű jelentkezőket. A képző intézmény vezetése és dolgozói egyaránt elkötelezettek a humanitás elveinek érvényesítésében, így az emberi méltóság tiszteletben tartásában. Ezek tiszteletben tartását partnereinktől, beszállítóinktól is elvárjuk.

A kreativitás jelenti, hogy fontosnak tartjuk felnőttképzési tevékenységünk folyamatos fejlesztését. A vezetőség és a dolgozók nyitottak az új, korszerű módszerek alkalmazására, a kreatív, innovatív, modellértékű megoldások kidolgozására; az ilyen célú hazai és nemzetközi együttműködésekre. Felnőttképzési profilunkat úgy alakítottuk ki és fejlesztjük, hogy az a gazdasági-társadalmi változásokat, a helyi adottságokat és a változó partneri igényeket egyaránt figyelembe önálló arculatú, modellértékű rendszerré váljon.

Értékeink kiemelt hangsúlyt kapnak felnőttképzési tevékenységükben, amelynek kiemelt célcsoportjai a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek, a potenciális munkáltatók, és az álláskeresőkkel foglalkozó szakemberek - utóbbiak elsősorban a befogadó munkahely és befogadó szolgáltatás szemlélet erősítése érdekében.

TÁMOGATÓINK